image banner
Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám tham mưu, thực hiện nhiệm vụ: “Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 trên địa bàn thành phố Hải Phòng”
Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám tham mưu, thực hiện nhiệm vụ: “Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 trên địa bàn thành phố Hải Phòng”.

- Xây dựng, hoàn thiện bộ cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000, hệ thống bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ  1:2.000, 1:5.000 trên địa bàn thành phố theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định kỹ thuật hiện hành, phục vụ công tác quản lý nhà nước và nhu cầu quy hoạch, xây dựng phát triển kinh tế, xã hội của thành phố Hải Phòng.

- Nâng cao năng lực quản lý, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia của thành phố Hải Phòng (cập nhật, kết nối liên thông, chia sẻ, trao đổi, tích hợp thông tin dữ liệu giữa các thành phần trong hệ thống thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường giữa địa phương (Sở Tài nguyên và Môi trường) với trung ương (Bộ Tài nguyên và Môi trường) và với các hệ thống thông tin của các Sở, ban ngành khác trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

- Việc xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia ở tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 trên địa bàn thành phố Hải Phòng phải tuân theo Luật Đo đạc và bản đồ, Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ và cần phải đáp ứng các yêu cầu quy hoạch, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng.

- Các giải pháp kỹ thuật công nghệ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 phải tuân thủ theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định kỹ  thuật hiện hành, phù hợp với hiện trạng công nghệ và theo xu hướng tiên tiến, hiện đại, đáp ứng kịp thời, hiệu quả yêu cầu quản lý nhà nước và phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

- Tăng cường năng lực thiết bị công nghệ và chuyển giao đào tạo kỹ thuật xây dựng, cập nhật, quản lý, vận hành hệ  thống cơ sở  dữ  liệu nền địa lý quốc  gia, bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 phải đảm bảo hạn chế đầu tư trùng lặp, đảm bảo tiết kiệm kinh phí đầu tư và thời gian triển khai các dự án, chương trình và đề án ứng dụng công nghệ thông tin trên cơ sở sử dụng hiệu quả các nguồn dữ liệu, thông tin chính thống và được cập nhật mới nhất.

Phạm vi thực hiện của Thiết kế kỹ thuật - Dự toán nhiệm vụ “Xây  dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 trên địa bàn thành phố Hải Phòng” là một phần phạm vi hành chính của thành phố Hải Phòng, bao gồm:

1) Khu vực các quận trung tâm thành phố (Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền, Kiến An, Hải An, Đồ Sơn, Dương Kinh) và một phần các huyện Thủy Nguyên, An Dương huyện Cát Hải, huyện An Lão, huyện Kiến Thụy.

2) Khu vực 03 thị trấn: TT. Cát Bà (huyện Cát Hải), TT. Tiên Lãng, TT. Vĩnh Bảo.

3) Thành lập bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000; 1:5.000 từ CSDL nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000.


Sơ đồ phạm vi XÂY DỰNG CSDL và THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH QUỐC GIA tỷ lệ 1:2000


Sơ đồ phạm vi XÂY DỰNG CSDL và THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH QUỐC GIA tỷ lệ 1:5000

Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
  image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0