image banner
Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2024
Thực hiện Hướng dẫn số 06/HD-CĐVC ngày 07/12/2023 của Công đoàn Viên chức thành phố về tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2024; được sự đồng ý của Đảng ủy,  Thủ trưởng Cơ quan Sở, hôm nay, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động  năm 2024 nhằm đánh giá đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan năm 2023, xây dựng các giải pháp, kế hoạch, chỉ tiêu thực hiện phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ năm 2024; tạo điều kiện tốt nhất để mỗi công chức, viên chức, người lao động phát huy hết khả năng và nhiệt tình của mình, chăm lo xây dựng cơ quan vững mạnh; xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, năm bản lề, đóng vai trò quan trọng đối với việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng bộ thành phố, các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân về phát triển kinh tế xã hội thành phố giai đoạn 2021-2025. Tình hình kinh tế, xã hội của thành phố tiếp tục xu hướng phục hồi và phát triển, các cấp Công đoàn thành phố trong đó có Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường đã tập trung tuyên truyền vận động CNVCLĐ đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2023, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan, Ban Giám đốc Sở, sự chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ của Công đoàn Viên chức thành phố, sự tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ của Bí thư chi bộ, Lãnh đạo các phòng/đơn vị thuộc Sở, sự cố gắng, nỗ lực trong công tác học tập của đội ngũ CBCCVCLĐ, công tác Công đoàn của cơ quan Sở đã có những bước phát triển và đạt được các kết quả quan trọng. Ban Chấp hành đã chú trọng giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, làm tốt chức năng đại diện, bảo vệ, quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên công đoàn và NLĐ, tạo sự gắn bó, đoàn kết trong nội bộ, mang lại niềm tin, sự phấn khởi trong cơ quan. Với những thành tích xuất sắc đạt được trên các lĩnh vực Ủy ban nhân dân thành phố đã tặng cờ thi đua cho 02 tập thể dẫn đầu phong trào thi đua và 06 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm; Tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho 03 tập thể và 07 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm 2022 đến năm 2023; Giám đốc Sở tặng giấy khen cho 12 tập thể 75 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua đã được biểu dương, khen thưởng.

Năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn. Theo đó, năm 2024 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (1929-2024), năm thứ ba triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Thực hiện chủ đề năm của thành phố “Đẩy mạnh chỉnh trang hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số” và chủ đề năm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở”, Ban Chấp hành Công đoàn Sở xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 với những nội dung chủ yếu như sau (1) Xây dựng triển khai chương trình, kế hoạch công tác năm 2024tổ chức tốt Chương trình Tết sum vầy - Xuân gắn kết năm 2024, hoạt động Tháng công nhân, hoạt động chào mừng ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Viên chức thành phố; (2) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Luật Quốc Hội mới thông qua và có hiệu lực năm 2024 liên quan trực tiếp đến hoạt động các cấp công đoàn và đoàn viên, người lao động; (3) Phát động và tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, các cuộc vận động gắn với Hội thi, hội nghị chuyên đề về tìm hiểu và thực hiện cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số năm 2024; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; (4) Đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Rà soát, tổng hợp đề xuất Quỹ mái ấm sửa chữa nhà ở cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, trợ cấp đột xuất cho CCVCLĐ ốm đau bệnh hiểm nghèo, tai nạn, rủi ro; (5) Tổ chức tốt các hoạt động Ban Nữ công công đoàn sở và các công đoàn bộ phận; công tác Dân số - Gia đình - Trẻ em. Công tác kiểm tra, giám sát; Công tác quản lý, sử dụng tài chính tài sản công đoàn.

Hội nghị công chức, viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường diễn ra trong thời điểm công nhân viên chức - Lao động toàn thành phố nói chung, CCVC, đoàn viên công đoàn ngành Tài nguyên và Môi trường nói riêng quyết tâm nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2024 ngay từ ngày đầu, tháng đầu, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024), mừng xuân Giáp Thìn năm 2024.

Một số hình ảnh hội nghị

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0