image banner
Danh mục tài liệu phục vụ kỳ tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2023 Sở Tài nguyên và Môi trường
Danh mục tài liệu phục vụ kỳ tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2023
 Sở Tài nguyên và Môi trường


2023-Chuyên ngành Quản lý đất đai 2023.rar
2023-QLĐĐ-Danh mục chuyên ngành.pdf


Chuyên ngành Quản lý khoáng sản 2023.rar
2023-Khoáng sản - Danh mục chuyên ngành.pdf


2023-Chuyên ngành Đo đạc và Bản đồ.rar và
Thông tư 20/2012/TT-BTNMT ngày 19/12/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc và bản đồ
2023-Đo đạc bản đồ -Danh mục chuyên ngành.pdf


2023- Chuyên ngành Quản lý bảo vệ môi trường.rar và
Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính Phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
2023-QLBVMT- Danh mục chuyên ngành.pdf


image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0