image banner
Tham vấn ĐTM dự án Đầu tư xây dựng mới trụ sở làm việc Tòa án nhân dân huyện Kiến Thụy

NGÀY THAM VẤN 16/01/2024

1.1. Thông tin về dự án:

- Thông tin chung:

+ Tên dự án: “Đầu tư xây dựng mới trụ sở làm việc Tòa án nhân dân huyện Kiến Thụy”

+ Đại diện: Ông Phạm Đức Tuyên;            Chức vụ: Chánh án.

+ Địa điểm thực hiện: CQ 18, xã Minh Tân, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng.

+ Chủ dự án: Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng

- Phạm vi, quy mô, công suất:

+ Phạm vi thực hiện dự án: 4.497,4m2 (0,4497 ha).

+ Quy mô dự án theo tiêu chí luật đầu tư công: Dự án nhóm C.

+ Công suất: Khi dự án đi vào giai đoạn hoạt động sẽ hình thành trụ sở làm việc của Tòa án nhân dân huyện Kiến Thụy.

- Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án:

Đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ các công trình, đảm bảo tuân thủ theo quy hoạch chi tiết được cấp thẩm quyền phê duyệt gồm:

+ Giải phóng mặt bằng;

+ Thi công san nền;

+ Xây dựng trụ sở làm việc tòa án nhân dân huyện Kiến Thụy, quy mô 3 tầng.

+ Hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung (hệ thống điện, điện chiếu sáng; hệ thống thu gom, thoát nước mưa, nước thải, cấp nước sinh hoạt,...);

+ Trồng cây xanh.

- Các yếu tố nhạy cảm về môi trường: Dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa 02 vụ theo quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Tài liệu kèm theo: Tải về

-        

Ý kiến tham vấn gửi về: Trung tâm KT-DL, Thông tin tài nguyên và môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

Số 30 Lý Tự Trọng, Hồng Bàng, Hải Phòng

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
  image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0