image banner
Tham vấn ĐTM dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư tại lô A52, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân

NGÀY THAM VẤN 26/3/2024

1. Thông tin chung về dự án

+ Tên dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư tại lô A52, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân.

+ Tên chủ dự án: UBND quận Lê Chân

+ Địa điểm thực hiện: phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

- Phạm vi, quy mô, công suất:

Quy mô tổng thể dự án như sau:

BẢNG CÂN BẰNG SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KHU VỰC NGHIÊN CỨU

TT

TÊN LOẠI ĐẤT

DIỆN TÍCH

TỶ LỆ

 (M2)

(%)

I

ĐẤT CÔNG CỘNG

18597,98

13,18%

II

ĐẤT VĂN HÓA

506,00

0,36%

III

ĐẤT Y TẾ

592,38

0,42%

IV

ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

2174,25

1,54%

V

ĐẤT TRƯỜNG HỌC

9286,31

6,58%

VI

ĐẤT Ở LIỀN KẾ

21594,69

15,30%

VII

ĐẤT CÂY XANH ĐƠN VỊ Ở

3307,80

2,34%

VIII

ĐẤT DỰ TRỮ PHÁT TRIỂN VÀ CÂY XANH CÁCH LY

15373,18

10,89%

IX

ĐẤT GIAO THÔNG VÀ BÃI ĐỖ XE

69688,23

49,38%

X

TỔNG

141120,82

100,00%

Theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 19/10/2022 củ Hội đồng nhân dân thành phố về chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tại lô A52 phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân có tổng diện tích là 141.120,8 m2 bao gồm các hạng mục giải phóng mặt bằng, san nền, đường giao thông, xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư như sau:

* San lấp mặt bằng:

San lấp mặt bằng với cao độ mặt bằng sau san lấp +2,46m (cao độ Lục địa);

* Xây dựng hạ tầng:

Xây dựng đường giao thông nội bộ, hè đường, cây xanh; thoát nước mưa, thoát nước thải; cấp nước; trụ phòng cháy; cấp điện và điện chiếu sáng; lắp đạt trạm biến áp 650 KVA-22/0,4KV, hệ thống thông tin liên lạc. Sau khi thực hiện dự án sẽ hình thành quỹ đất ở tái định cư là 108.763 m2 và đất cây xanh 4.724 m2, đất giao thông 28.418 m2. Dự án được thực hiện tại khu vực có hiện trạng đất nông nghiệp là chủ yếu, còn lại một phần là các loại đất của đê Tả Lạch Tray và đất thu hồi của dự án hồ điều hòa cũ.

 

Tài liệu kèm theo:

-

-

Ý kiến tham vấn gửi về: Trung tâm KT-DL, Thông tin tài nguyên và môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

Số 30 Lý Tự Trọng, Hồng Bàng, Hải Phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tài liệu đính kèm

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
  image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0