image banner
Phấn đấu hoàn thành việc thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn thành phố, trước ngày 15/7/2023

Phấn đấu hoàn thành việc thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn thành phố, trước ngày 15/7/2023

(Haiphong.gov.vn) – Thực hiện Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (sau đây viết tắt là Đề án 06/CP). Chủ tịch UBND thành phố - Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 06/CP thành phố vừa có Văn bản chỉ đạo yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các quận, huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các nội dung liên quan đến Đề án 06/CP tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Hướng dẫn người dân hoàn thành việc đăng ký tài khoản định danh điện tử tại Bệnh viện Đa khoa quận Ngô Quyền. (Ảnh - Vũ Quỳnh)

Theo đó, tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn bằng nhiều hình thức về triển khai dịch vụ công trực tuyến, thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (ĐDĐT), cấp CCCD gắn chíp điện tử theo phương châm "dễ làm trước, khó làm sau; tập trung làm trước, riêng lẻ làm sau"; yêu cầu 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương, Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng thôn trên địa bàn “gương mẫu, đi đầu" cài đặt ứng dụng VNelD, đăng ký, kích hoạt tài khoản ĐDĐT mức độ 2, thực hiện các giao dịch hoàn toàn trên môi trường điện tử; đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn người thân thực hiện, tạo dấu ấn lan tỏa và niềm tin cho xã hội. Chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nòng cốt, xung kích là lực lượng Cảnh sát khu vực, Công an xã, thành viên Tổ công tác Đề án 06/CP cấp xã, Tổ công tác Đề án 06/CP và Công nghệ số cộng đồng ở thôn, Tổ dân phố; đoàn viên, hội viên thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương... am hiểu CNTT tham gia các Tổ công tác lưu động để thực hiện cao điểm cấp CCCD gắn chíp điện tử, tài khoản ĐDĐT ngay tại các Khu công nghiệp, trường học, bệnh viện, thôn, tổ dân phố....

Chỉ đạo Bộ phận Một của các cấp đẩy mạnh việc khai thác, sử dụng thông tin dân cư trong giải quyết TTHC; tuyệt đối tránh tình trạng Hệ thống thông tin giải quyết TTHC thành phố đã được kết nối với CSDL quốc gia về dân cư nhưng vẫn hạn chế khai thác, sử dụng thông tin dân cư trong giải quyết TTHC.

Chủ động về nhân lực, thiết bị để bố trí các Tổ công tác lưu động tại các Khu công nghiệp, cơ quan, xí nghiệp, trường học, bệnh viện và ngay tại thôn tổ dân phố... để hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản ĐDĐT (mức độ 1), kết hợp với việc rà soát, đôn đốc, vận động công dân làm thủ tục cấp CCCD gắn chip điện tử (nếu đủ điều kiện nhưng chưa được cấp CCCD gắn chíp điện tử).

Công an thành phố phải chủ động, tích cực hơn nữa trong việc thực hiện vai trò là Cơ quan Thường trực triển khai Đề án 06/CP của thành phố, kịp thời nắm bắt lộ trình, tiến độ công việc, rà soát, nhận diện những nguy cơ, “điểm nghẽn" làm chậm tiến độ thực hiện Đề án 06/CP; qua đó phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu với UBND thành phố chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ, khắc phục các tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Đề án 06/CP ở cả 3 cấp (thành phổ, cấp huyện, cấp xã).

Thành lập Tổ công tác kiểm tra công vụ, chấn chính việc triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP kết hợp kiểm tra các nội dung, nhiệm vụ về cấp CCCD gắn chíp điện tử, tài khoản ĐDĐT, phối hợp “làm sạch” dữ liệu dân cư tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời đề xuất, kiểm điểm nghiêm khắc đối với các tập thể, cá nhân có thẩm quyền, chức năng tra cứu thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhưng không thực hiện, vẫn yêu cầu công dân cung cấp Giấy xác nhận thông tin về cư trú khi thực hiện TTHC và các giao dịch, không hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung nguồn lực đẩy nhanh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; thực hiện nghiêm việc ký số, gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ công việc trên môi trưởng điện tử tại các cấp chính quyền; đẩy mạnh xây dựng, cập nhật, kết nối, liên thông các nền tảng số, CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành đồng bộ, thực chất, hiệu quả đảm bảo khắc phục tình trạng “manh mún”, “cát cứ thông tin”, “chia cắt” và “co cụm dữ liệu”.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội huy động tối đa sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương và thu hút, tạo sự đồng thuận của quần chúng Nhân dân, doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06/CP, sớm hoàn thành việc cấp CCCD gắn chíp điện tử, tài khoản ĐDĐT.

Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, thông báo cho 100% học sinh từ đủ 14 tuổi trở lên chưa làm CCCD gắn chíp điện tử, ĐDĐT khẩn trương liên hệ với Công an cấp xã nơi công dân hiện đang cư trú để tiến hành thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp điện tử, tài khoản ĐDĐT. Chỉ đạo các Trường học chủ động phối hợp với các Tổ công tác lưu đông. để bố trí các điểm, tổ chức thu nhận và hướng dẫn kích hoạt tài khoản ĐDĐT bảo đảm khoa học, hợp lý, thuận tiện và thực hiện dứt điểm theo từng đơn vị, trường học.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hải Phòng; phát động chiến dịch, chỉ đạo các tổ chức Đoàn trực thuộc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án 06/CP nói chung; cao điểm cấp CCCD gắn chíp điện tử, tài khoản ĐDĐT nói riêng; phân công cán bộ, đoàn viên, thanh niên có trình độ CNTT tham gia Tổ công tác lưu động hỗ trợ, giúp đỡ người dân cải đặt, kích hoạt, sử dụng ứng dụng VNeID để thực hiện các TTHC và dịch vụ công trực tuyến.

Quyết tâm từ nay đến trước ngày 30/6/2023, hoàn thành việc thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp điện tử cho 100% công dân đủ điều kiện hiện đang cư trú trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Đến trước ngày 15/7/2023, hoàn thành việc thu nhận, kích hoạt tài khoản ĐDĐT cho 100% công dân đủ điều kiện hiện đang cư trú trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố đã tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn giúp người dân từng bước tiếp cận, sử dụng và thụ hưởng các tiện ích từ ứng dụng VNeID. Hiện nay, ứng dụng VNelD tích hợp nhiều tiện ích như: thực hiện thông báo lưu trú; phản ánh kiến nghị về an ninh, trật tự; tích hợp được thông tin căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử và nhiều loại giấy tờ quan trọng thực hiện các thủ tục hành chính. Đây là một trong những phương thức sử dụng thông tin công dân để thay thế Số hộ khẩu, Sổ tạm trú. Tuy nhiên, qua theo dõi, tỷ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử (ĐDĐT) trên địa bàn thành phố còn rất thấp, mới đạt 14,1% so với chi tiêu được giao…

Minh Hảo

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
  image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0