image banner
Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu
1. Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, đối soát với danh mục hồ sơ; nếu đầy đủ, hợp lệ thì lập Phiếu tiến nhận hồ sơ và luân chuyển tới Chi cục Biển và Hảo đảo để giải quyết;

- Lãnh đạo Chi cục Biển và Hải đảo giao cán bộ thụ lý hồ sơ;

- Chi cục Biển và Hải đảo tổ chức kiểm tra thực địa, thẩm định hồ sơ và đề nghị Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân thành phố ký quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu hoặc thông báo trả lại hồ sơ do không thoả mãn điều kiện ứng phó sự cố;

- Hội đồng thẩm định Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tổ chức phiên họp thẩm định; yêu cầu chỉnh sửa Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu;

- Sau khi tổ chức, cá nhân chỉnh sửa nội dung Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu theo ý kiến của Hội đồng; Chi cục Biển và Hải đảo đề nghị Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân thành phố ký quyết định phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu;

- Tổ chức/doanh nghiệp/cá nhân nộp lệ phí tại Bộ phận kế toán; nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết qủa Sở Tài nguyên và Môi trường. Chuyển lưu trữ hồ sơ tại Trung tâm Công nghệ thông tin.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu (bản chính).

+ Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu kèm (bản chính).

+ Hồ sơ năng lực và danh mục trang thiết bị thực hiện ứng phó sự cố tràn dầu (bản chính). Trường hợp không có đủ trang thiết bị thì phải có hợp đồng với đơn vị có đủ năng lực ứng phó sự cố tràn dầu kèm theo hồ sơ năng lực của đơn vị đó (bản sao công chứng/chứng thực).

+ Hồ sơ pháp nhân: Quyết định thành lập/giấy đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư (bản sao công chứng/chứng thực).

+ Quyết định thành lập Tổ ứng phó sự cố tràn dầu của đơn vị kèm theo danh sách của tổ (bản chính) và chứng chỉ đã qua lớp tập huấn ứng phó sự cố tràn dầu (bản sao công chứng/chứng thực).

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ

4. Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức/cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cõ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND thành phố. 

b) Cõ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Biển và Hải đảo thuộc Sở Tài nguyên và Môi trýờng.

c) Cõ quan phối hợp:  UBND cấp quận/ huyện, xã/phường; các Sở/ngành có liên quan.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

8. Lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (Kèm theo Công văn số 69/CV-UB ngày 05/3/2009 của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn)

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

- Luật Biển Việt Nam ngày 21 tháng 06 năm 2012;

- Nghị định số 25/2009/NĐ-CP ngày 06/03/2009 của Chính phủ về Quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

- Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu;

- Quyết định số 129/2001/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch Quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu 2001-2010.

- Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 13/3/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt Đề cương hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cho các cơ sở trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

- Thông tư Liên tịch số 26/2010/TTLT-BTNMT-BNV của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Biển và Hải đảo trực thuộc Sở Tài nguyên Môi trường.

 


image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
  image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0